Internetrisker

Allt fler använder internet, men kunskapen om hur man skyddar sig har kommit på efterkälken. För några år sedan talades det stort om vikten av att skydda sitt trådlösa nätverk och att man behövde tänka sig för innan man gjorde kortbetalningar över internet. I dagsläget är de flesta trådlösa hem-nätverk skyddade per automatik och betalsystem samt krypteringar har blivit så bra att riskerna drastiskt minskat. Istället är vi själva en stor riskfaktor. I undersökningen som TNS Sifo utfört, framkommer det att utvecklingen inte gått mot att fler skaffar kunskap om hur internet funkar och vilka sätt man kan skydda sig på, utan faktiskt raka motsatsen. I den tidigare undersökningen från 2009 uppgav ca. 57 procent av de tillfrågade att de inte hade skyddat sitt trådlösa nätverk och att de inte heller kände till hur de skulle gå till väga för att åstadkomma detta. 2011 var siffran 77 procent vilket är en markant ökning. Den bakomliggande orsaken till detta finns ingen studie som utreder, men kanske går det att dra slutsatsen att det är fråga om att allt fler har allt större tillgång till internet och att internetintresset och kunskap om tekniken inte kan mäta sig med intresset för den information som går att tillgodogöra sig. Att vända sig till internetoperatören i försök att ta reda på information om hur man skyddar sig är någonting som blivit allt mer ovanligt och flertalet menar istället att vänner och familj är källan till information.

Hur nöjda är kunderna med landets flyttfirmor?

Flyttfirmor kan ibland ses och höras på nyheterna i samband med saltade fakturor och oseriösa avtal, därför är det viktigt att verkligen kolla upp företaget så man vet att det är en seriös flyttfirma man anlitar. Det finns flera tjänster online där kunder kan lämna recensioner på företag, något som vi använt för att sammanställa en helhetsbild av hur nöjda kunderna är med tjänsterna som erbjuds. Flyttfirmorna är belägna runt om i landet, bland annat i Stockholm och Jönköping.

Bland det första vi stöter på är ett företag från Jönköping som får idel bra recensioner. Citat som ”Vi hade räknat med en hel dag men det tog bara 5 timmar helt fantastiskt tack än en gång.” och ”Snabbt, Smidig, prisvärd” dominerar sajten. Det här företaget kan stoltsera med ett nöjdhetsomdöme på 7.7 av 10.

De goda omdömena fortsätter regna om ett annat företag som finns runt om i hela Sverige, bland annat i storstäderna (Stockholm, Göteborg, Malmö). Om det kan man läsa saker som ”Supertrevlig och hjälpsam chaufför. Är så nöjd!!” och  ”Snabb och smidig service. Trevligt bemötande. Perfekt! :)”.

Det här företaget har, även om de har många väldigt nöjda kunder, också ett relativt stort antal missnöjda sådana. Den goda kritiken blandas med rena sågningar så som ”De har ingen servicekänsla eller försöker tillgodose behoven från mig som kund.” och det fotknölssågande ”Ett företag utan existensberättigande. Inget intresse av kundbehov”. Trots många inlägg som kritiserar den här firman ganska hårt, väger de många nöjda kunderna upp, och nöjdhetsomdömet som företaget sammantaget kan stoltsera med är det något blygsamma 5.4 av 10.

Det tredje företaget vi läser om på hemsidan blir ännu mer kritiserat än det sistnämnda. Av de recensioner som finns att tillgå på sajten är inte någon av dem positiva. Bland annat kritiseras de på följande sätt: ”ville bara ta kontant betalning och vi fick många av våra saker förstörda under flytten. Dom ersätter ingenting och kommer nog aldrig att heller göra det.. Välj nån ärlig flyttfirma istället.”

En annan av företagets kunder vittnar om hur han eller hon fick sina saker förstörda och hur denne ska ha fått 500 kronor tillbaka efter en överenskommelse, pengar som kunden fortfarande väntar på att få tillbaka. Den här firman klassas enligt sajt som ”dålig” och har ett helhetsomdöme på 4.9 av 10.

Det fjärde företaget vi läser om är verksamma i Stockholm och får i regel allra bäst omdömen av de undersökta firmorna. Särskilt beröm får de för kompetenta och trevliga pianoflyttare och städare. De får även beröm för ett smidigt bokningssystem och snabba och professionella flyttar.

Hur nöjda kunderna verkar vara kan man tolka på flera sätt efter att ha läst dessa omdömen. Klart är att Stockholm i alla fall verkar ha de allra nöjdaste.

Skyltar säger mycket om en stad

En lite bortglömd del av hur en stad är uppbyggd gäller informationen som vi dagligen lutar oss mot – men som vi sällan är medvetna om. Kort sagt; vi navigerar hela tiden och vi använder oss av olika riktmärken som vi kanske inte tänker på. Vi ger ett exempel och säger att du befinner dig i Stockholm för första gången och där du på snabbast möjliga tid ska ta dig från plats A till plats B och tillbaka.

Hur agerar du här? Jo, din hjärna kommer undermedvetet att snappa upp olika riktmärken som du sedan kommer att använda som information för din hemväg. Du ser skyltar från butiker, du ser en staty och du lägger en speciell korsning på minnet och vidare så memorerar du naturligtvis även skyltar som har en relevant information.

Ska din resa gå från Södermalm till Östermalm så kommer det primärt att vara så att du aktivt söker skyltar som påvisar bästa möjliga väg mellan dessa båda stadsdelar i Stockholm. Sekundärt så kommer kommer du att fästa uppmärksamhet kring skyltar på husknutar där olika gatuadresser står skrivna och här kan vi lika gärna byta ut Stockholm mot London, New York eller varför inte Östersund. Hjärnan fungerar på samma sätt oavsett och det är väldigt häftigt att se kapaciteten man har genom sådana konkreta exempel kring samling av information som kan vara relevant vid att hitta rätt i en ny stad.

Informativa skyltar ger mer kött på benen

Vi har ovan berört mycket kring vilken betydelse skyltar har i detta och frågan vi ställer oss är följande: kommer skyltar att fylla någon funktion i framtiden? Anledningen till att vi ställer frågan är att om vi placerar dig på samma sätt i Stockholm idag – men ger dig en möjlighet att använda din mobiltelefon – så skulle det hela kunna se lite annorlunda ut.

Plötsligt så skulle du nämligen använda funktioner på din mobil för att hitta rätt, du skulle kunna få en rutt utstakad på din skärm och du skulle genom detta hitta betydligt enklare.

Dock: skulle du verkligen ha lika roligt? Nej, en del av spänningen i att utforska en ny stad ligger i att välja fel väg, tyda skyltar fel och hamna snett och därför anser vi att skyltar även i framtiden kommer att fylla en betydelse. Enligt oss så skulle Stockholm snarare må bra av fler skyltar, gärna sådana som berör olika händelser, platser och skeenden i stadens historia. Saker som man – direkt eller indirekt – lägger på minnet och som alltid är bra att ha i bagaget.

Här kan du läsa mer om hur skyltar tas fram och produceras: http://www.skyltarstockholm.org/.

Kontakta en takläggare för en årlig kontroll

Som husägare så blir man ganska snabbt varse om att en god planering är det som sparar pengar och att man genom en sådan kan komma undan med de akuta – och dyra – renoveringarna. Det vill säga; lär man sig att hålla koll på vad som kan komma att behöva lagas så kan man hela tiden avsätta pengar för detta och man slipper därigenom se att taket springer läck, att husgrunden behöver dräneras eller att en värmepanna går sönder. Naturligtvis så kan dessa saker ändå inträffa, men en sundare planering är i de flesta fall det som sparar pengar.

Vi nämnde ovan taket och grunden och detta var inte något som skedde av en slump. Nej, dessa områden anser vi nämligen vara lite viktigare då det kommer just till sin planering och detta av en logisk anledning. Just tak och grund är nämligen de delar på ett hus som utsätts för mest angrepp från naturen och detta i form av regn, snö, jordvatten och blåst – saker som sliter och som gör att man som husägare bör hålla dessa delar under lite större uppsikt än då det gäller andra delar av huset.

För taket så kan vi därför rekommendera att man årligen – lämpligen efter vintern – tar kontakt med en professionell takläggare för en kontroll. Det kan nämligen vara svårt för dig som lekman att upptäcka eventuella fel och brister och kostnaden för en takläggare för en sådan inspektion är heller inte så dyr. Ser man till grunden så gäller det att du använder sina sinnen och ditt sunda förnuft. Kort sagt; luktar det konstigt i din källare i ditt hus i Stockholm eller ser du att färg börjar lossna från väggarna, att fuktfläckar syns på golvet – ja, då är dessa tecken på att en dränering bör bokas in.

Vi nämde ovan en takläggare och en sådan kan även vara värdefull att anlita om man tänker på ekonomin i stort för en husägare.

En takläggare ger dig lägre energikostnad

Tillhör du en av alla de husägare som tycker sig ha en hög energi- och värmekostnad; betalar du för mycket för ditt hus i Stockholm i förhållande till vad du får? Ja, då kan detta bero på att ditt tak inte är tätt. Ett läckande tak är nämligen en stor bov i detta drama och detta genom att kall luft släpps in- medan varm luft inifrån kommer ut.

Ohållbart och väldigt kostsamt; en takläggare kan direkt se vilka åtgärder som behövs för att göra ditt hus i Stockholm mer kostnadseffektivt. Skulle de sedan visa sig att taket tjänat ut sin rätt och behöver bytas så är detta något du bör göra; även ett tak har en begränsad livslängd. Det behöver inte bli så dyrt att byta ett tak i dagsläget heller – en takläggare och dennes tjänster är något som, naturligtvis, omfattas av rot-avdraget.

Besök www.takläggarestockholm.net för ytterligare info om takläggning.

Powered by WordPress