Internetrisker

Allt fler använder internet, men kunskapen om hur man skyddar sig har kommit på efterkälken. För några år sedan talades det stort om vikten av att skydda sitt trådlösa nätverk och att man behövde tänka sig för innan man gjorde kortbetalningar över internet. I dagsläget är de flesta trådlösa hem-nätverk skyddade per automatik och betalsystem samt krypteringar har blivit så bra att riskerna drastiskt minskat. Istället är vi själva en stor riskfaktor. I undersökningen som TNS Sifo utfört, framkommer det att utvecklingen inte gått mot att fler skaffar kunskap om hur internet funkar och vilka sätt man kan skydda sig på, utan faktiskt raka motsatsen. I den tidigare undersökningen från 2009 uppgav ca. 57 procent av de tillfrågade att de inte hade skyddat sitt trådlösa nätverk och att de inte heller kände till hur de skulle gå till väga för att åstadkomma detta. 2011 var siffran 77 procent vilket är en markant ökning. Den bakomliggande orsaken till detta finns ingen studie som utreder, men kanske går det att dra slutsatsen att det är fråga om att allt fler har allt större tillgång till internet och att internetintresset och kunskap om tekniken inte kan mäta sig med intresset för den information som går att tillgodogöra sig. Att vända sig till internetoperatören i försök att ta reda på information om hur man skyddar sig är någonting som blivit allt mer ovanligt och flertalet menar istället att vänner och familj är källan till information.

Dags för nytt golv?

Om du förväntar dig något extra av ditt nya golv samtidigt som du är bosatt i Hörby, så ska du gå in på www.färghörby.se/golv, för där hittar du nämligen vackra och unika golv, som kan passa in i just ditt hem. När man lägger ett nytt golv finns det mycket man kan behöva tänka på. Det ska vara enkelt att lägga och det ska även vara hållbart, så att det blir ett bra resultat i slutändan.

Lantmän i Hörby

När du väljer ut ditt golv är det givetvis viktigt att det erbjuder den vackra estetik du är ute efter, men det är även viktigt att det är funktionellt och klarar av vardagens slitage utan att se väldigt slitet ut efter ett tag. Därefter är det även av oerhörd vikt att golvet håller under en längre tid och du inte kommer att behöva byta golv om tre år för att det är omodernt. Att golvet är av god kvalitet är någonting de flesta förutsätter.Dock tillverkas golv av mindre bra kvalitet för att sedan säljas till kvantitetspris. Detta är passande för dig som tycker om att gör om ofta, men om du inte tycker om att byta golv stup i kvarten bör du satsa på ett golv av hög kvalitet.

När du bor i Hörby har du fördelen att kunna vända dig till Hörby Lantmän. Alla deras produkter håller nämligen bra priser och bra kvalitet, vilket gör att ditt hem alltid kommer att lysa, när du gör om med produkter från dem. De är nämligen både kvalitetssäkrade och har garanti, vilket är en trygghet för dig.

Lagerhallar i Malmö

Att hyra en lagerhall är en fantastisk och snabb lösning när du behöver ett extra lager i Malmö. Detta kan vara under kortare perioder då handeln går i taket och du behöver ha fler saker i lager att sälja än du kan förvara. Med lagerhallar ser du till att du alltid har det du behöver hemma. Lagerhallar finns i Malmö i olika storlekar, för olika ändamål och i olika utformanden, gå därför in på www.lagerhallarmalmö.se för att se utbudet.

Utifrån ditt behov

Lagerhallar är både lätta att flytta och att montera. Detta är någonting som inte heller sjunker speciellt mycket i värde. Därför kan du köpa en lagerhall och sedan sälja den när du inte är i behov av den längre. Andrahandsvärdet är inte betydligt lägre och du kan därför se det som en investering, där du kommer att få pengarna tillbaka. Du kan använda lagerhallarna så länge du har behov av dem i Malmö. Lagerhallar är även stabila så att du kan räkna med att det du förvarar står tryggt under alla dygnets timmar.

Alla lagerhallar har rejäla dörrar som det är omöjligt att ta sig igenom med vanlig styrka. Hallarna kan även förändras efter behov, du kan göra dem större eller förlänga dem, flytta dem dit där det finns bäst plats och om du sedan behöver platsen till annat, flytta den igen. Lagerhallar är lätthanterliga och är därför en perfekt lösning för dig som behöver ett tillfälligt lager, du kan både hyra och köpa en lagerhall, detta beror helt på vilket behov du har av den.

Sökmotoptimering gör att ditt företag syns

Ett vanligt sätt som företag använder sig för att synas handlar i dagsläget om att man använder sig av sökmotoroptimering. Detta sätt går ut på att man genom att använda sig av metoder som gör att de algoritmer som sökmotorer använder sig av rankar en sida högre.

Genom att använda sig av sökmotoroptimering så kan ett företag plötsligt stiga från kanske den tredje sidan till den första – något som gör att kunderna lättare upptäcker företaget i fråga. Det blir allt vanligare att man använder sig av exempelvis Google om man söker efter en specifik produkt eller tjänst – detta mot tidigare då man kollade annonser och reklam på ett annat sätt – och kan företag hamna högt på en sökmotor så har man också större chans att kunderna ska välja sitt företag snarare än någon konkurrent.

Här kan man alltså säga att två stycken företag säljer samma typ av produkt och där det ena väljer att använda sig av sökmotoroptimering medan det andra inte gör det. Till en början ligger dessa båda företag – vi kan säga att de säljer exempelvis tvål – bredvid varandra på den tredje sidan på Google och får på grund av denna blygsamma placering inte alls så många kunder via nätet.

Det som händer sedan är intressant för efter några veckor så man skriver in just ordet tvål i sökmotorn så kan man nämligen se hur det ena företaget – det som använt sig av sökmotoroptimering – plötsligt ligger på plats två på förstasidan. Detta medan det andra företaget fortfarande ligger kvar på tredje plats. Tack vare denna sökmotoroptimering har alltså det ena företaget klättrat väsentligt och kan därmed också öka sin försäljning ganska markant. Hur har då detta gått till?

Jo, här har man kopplat in se SEO-Byrå för att sköta denna sökmotoroptimering och denna har alltså jobbar med sina metoder för att stärka sidan, komma åt algoritmerna och man har också lyckats.

Kontakta en SEO-Byrå för hjälp med sökmotoroptimering

Ordet SEO betyder search engine optimization och detta kan alltså översättas just till sökmotorpotimering. Är du intresserad av detta så är det alltså till en SEO-byrå som du ska vända dig till – något som det finns väldigt många av i dagsläget då allt fler företag – som sagt – börjat använda sig av denna metod. Det finns många olika metoder som SEO-byråer använder sig av och alla är effektiva på olika sätt – som kund handlar det mesta om att synas på ett specifikt ord och det är också detta man sedan optimerar. I fallet ovan – med det företagen som sålde tvål – var det alltså ordet tvål som SEO-byrån optimerade och gjorde att det ena företaget plötsligt steg uppåt i hierakin medan det andra låg kvar.

Här ska man även vara medveten gällande sökmotoroptimering att det kan vara lättare att jobba med ord och sidor som har mindre konkurrens och få dessa att klättra än vad det är med andra ord som är vanligt förekommande i sökningar – exempelvis bil – som blir svårare och tar längre tid. Det krävs alltså lite tålamod innan arbetet med sökmotoroptimering börjar bära frukt.

Tälthallar för olika typer av förvaring

Tälthallar är ett utmärkt sätt för dig som är i behov av att förvara någonting i Stockholm. De är lätta att flytta på, att montera samt att förstora eller förminska efter behov. I en tälthall kan du till exempel ha ett lager. Detta bör givetvis vara tillfälligt, men är någonting som kan fungera under handelns kraftigaste månader. Gå in på tälthallar i Stockholm för att läsa mer om rätt tälthall för just ditt tilltänkta syfte.

Olika användningsområden

Tälthallar har ett högt andrahandsvärde och därför är det oftast mer ekonomiskt för dig att köpa en tälthall istället för att hyra en. Det kan däremot vara värt att hyra en tälthall om du bara behöver den under en kortare period. Om du inte vet hur länge du kommer att vara i behov av din tälthall eller vet att den kommer att behövas under återkommande perioder, bör du fundera över vad som är mest ekonomiskt för dig.

Tälthallar i Stockholm kan ses som en investering, då de som tidigare nämndes har ett högt andrahandsvärde. Detta innebär att du kommer att få dina pengar tillbaka när du säljer din tälthall. Du kan alltså använda din tälthall så länge du är i behov av den, för att sedan låta någon annan ta över den.
Tälthallar kan hålla både människor och ägodelar torra. Du kanske planerar att hålla ett större evenemang, men är inte säker på hur vädret kommer att bli. Då kan en tälthall vara rätt typ av lösning för dig. I en tälthall ryms nämligen väldigt många människor.

Ta hjälp med din fönsterputs i Stockholm

Då Stockholm har en lite annorlunda struktur på sina byggnader jämfört med andra städer i Sverige så innebär detta att hemarbetet också det skiljer sig åt Stockholm har betydligt högre byggnader än vad andra städer har och här kan en sak som fönsterputs verkligen bli ett problem. Att genomföra en fönsterputs om man bor i en högre byggnad i Stockholm kan ju innebära livsfara och detta är något som gör att denna ofta läggs ut på entreprenad. Detta kan man ställa mot en mindre stad där en sak som fönsterputs kan genomföras utan större problem och där man därför i en större omfattning än i Stockholm genomför denna på egen hand. Det här har alltså gjort att marknaden kring fönsterputs är väldigt lönsam i Stockholm och att det tack vare det finns många företag att välja bland. Vi säger här tack och lov då denna konkurrens gör att de personer som är i behov av en fönsterputs i Stockholm också kan få denna genomförd för ett förmånligt pris.

Priserna bland företag verksamma inom fönsterputs i Stockholm har nämligen sjunkit ganska rejält under de senaste åren och man ser att allt fler personer också väljer detta alternativ – trots att de kan genomföra en fönsterputs på egen hand. Konkurrensen har alltså gjort att priserna sjunkit och det numera inte bara är de som bor i de höga, farligare byggnaderna i Stockholm som anlitar ett företag för sin fönsterputs utan att det är utbrett även bland de som egentligen inte behöver det. Först och främst så ska man här säga att det är svårt att genomföra en fönsterputs – här talar vi enbart om att få fönstret rent – och att det av den anledningen också kan vara värt att anlita ett proffs för jobbet, oavsett om man nu bor i Stockholm eller någon annanstans i Sverige.

Det behöver alltså här inte handla om farorna som en fönsterputs kan medföra utan det kan lika gärna vara att man – helt enkelt – inte kan. Skillnaden här mellan Stockholm och andra städer är alltså att priserna för en fönsterputs – tack vare konkurrensen vi nämnde ovan – blir billigare i Stockholm och det är också därför som man i högre grad väljer detta.

Det kan nämligen skilja ganska stora summor gällande en fönsterputs i en mindre stad och Stockholm och här har man alltså en klar fördel som boende i Stockholm. Det här gäller inte bara fönsterputs utan går att applicera till alla hushållsnära tjänster där många företag slåss om kunderna – städning, hjälp med tvätt, barnvakter – och här har man då som boende ett billigare pris att se framemot än vad personer i andra städer har.

Hitta fönsterputs i Stockholm

Det lättaste sättet att hitta fönsterputs i Stockholm brukar vara att gå ner i det trapphus där man bor och kolla på anslagstavlan. De flesta företag brukar nämligen marknadsföra sig genom att annonsera på detta sätt och det har också visat sig vara väldigt effektivt. Man passerar alltså anslagstavlan där man bor, ser ett företag som erbjuder fönsterputs, ringer och bokar och sedan är det klart. Svårare än så är det inte att hitta fönsterputs i Stockholm.

Styr din värmepump med mobilen – spara på elen

Snart kommer du att kunna sänka dina elkostnader rejält genom att koppla ihop värmepumpen med hemlarmet och styra den via mobilen.

Det är ett samarbete mellan Panasonic och Verisure som gör detta möjligt. Man kommer att kunna koppla ihop värmepumpar från Panasonic med Verisures hemlarm.

Verisure säljer hemlarmsystem som bland annat kan kontrolleras via en mobilapp. Routern Verisure Vbox är hjärtat i systemet och olika delar av hemmet integreras i systemet och kopplas upp mot internet.

Nästa steg är alltså att inkludera Panasonics luft/luft-värmepumpar i detta system. Denna service kommer att bli tillgänglig till hösten för den som har en värmepump i Stockholm eller någon annan stad i Sverige.

– Svenskarna är både väldigt uppkopplade och miljömedvetna så det känns naturligt att ta första steget i Sverige, säger Enrique Vilamitjana, som är Europachef för Panasonics avdelning för vitvaror, luftkonditionering och värmesystem enligt Dagens Industri.

Företaget hävdar vanligen att en investering i en av deras värmepumpar betalar sig genom minskade elkostnader inom fem år, men enligt Enrique Vilamitjana kan man med denna nya service istället räkna hem investeringskostnaden inom fyra år.

Detta eftersom man kan minska elkostnaderna med minst 10 procent genom att koppla sin värmepump till Verisures router.

Vilamitjana säger vidare att samtliga värmepumpar Panasonic sålt de tre senaste åren kan kopplas upp, samt att det är enkelt att själv göra installationen.

Hur fungerar då detta system i praktiken? Jo, larmsystemet har koll på när personerna i hushållet befinner sig i huset och hur deras rutiner ser ut. Sedan anpassas värmepumpdriften efter detta. Hemmet värms alltså upp efter behov – det vill säga när hushållsmedlemmarna är där och inte när huset står tomt.

Utöver den smarta värmepumplösningen kan man minska elförbrukningen ytterligare genom att koppla hemelektronik och belysning till systemet.

Verisures vd Dick Seger är mycket nöjd med att företaget kan erbjuda denna service.

– Det här är Europas första system för smarta hem med flera aktörer ombord, konstaterar Dick Seger.

Ranka bättre hos sökmotorer med Off page SEO

Sökmotoroptimering är det ultimata sättet att få större exponering av en hemsida och att hamna högre upp i sökresultatet. Det här sker främst via två metoder: On page SEO som handlar om innehållet och strukturen på en hemsida och Off page SEO som handlar om allt som händer utanför sidan. Vid två exakt likadana sidor gällande On page SEO, ålder, URL och så vidare, är det de utomstående faktorerna som avgör placeringen, det vill säga alla faktorer inom Off page SEO. Då är det bland annat antalet länkar och det sociala flödet och deras kvalitet som avgör vilken av sidorna som hamnar överst. Det här är en av anledningarna till att det här området är så viktigt.

Länkbyggande är grunden

off-page seo av hemsidaFör att Off page SEO ska fungera är det mycket viktigt att man utför arbetet på rätt sätt. Till stor del handlar den här metoden om länkabyggande och att skapa ett nät av länkar som går till en hemsida. Om detta görs på fel sätt kommer hemsidan att ranka lägre i sökresultatet och inte högre. Man kan ofta se erbjudanden om att köpa ett visst antal länkar till ett bestämt pris. Detta är dock inte någon bra idé då de länkarna oftast kommer i form av spam i forum och bloggar. Google utgår från cirka 250 algoritmer när en träfflista tas fram och bland dessa algoritmer ingår att upptäcka just den här typen av länkar. Det man i stället ska göra är att se till att nätet av länkar består av kvalitativa länkar. Det innebär att de ska komma från sidor som är relaterade till innehållet på sidan som de pekar mot. Innehållet där länken förekommer behöver vara unikt och relevant för att länken ska tolkas positivt av sökmotorerna. De relevanta länkarna tolkas ungefär som rekommendationer eller röster och ju fler sådana länkar som går till en webbplats desto större chans är det att sidan uppfattas som full med relevant information gentemot sökordet som använts. Sidan hamnar därför högre upp i sökresultatet. Det handlar alltså inte om hur många länkar som går till en sida, utan snarare om kvaliteten på dessa länkar. Inom det här området arbetar man också med sociala medier och så kallade satellitsidor. Att vara aktiv på sociala medier kan vara väldigt bra för en hemsida. Det gäller dock att ha ett aktivt och uppdaterat konto för att detta ska hjälpa. Sociala medier blir mer och mer betydelsefulla och ju större makt sociala medier får desto viktigare är det att man jobbar aktivt med det även inom sökmotoroptimering. Satellitsidor är ytterligare ett sätt att få kvalitativa länkar till en hemsida men man gör det genom att skapa helt nya hemsidor som länkar vidare till huvudsidan.

Off page SEO ger alltså webbplatser större chans att hamna högre upp i sökmotorernas träfflistor. På detta vis får man fler besökare och framför allt rätt typ av besökare till sin hemsida. Så varför inte börja med det här arbetet på en gång?

Powered by WordPress