Transport och miljö – En hållbar kombination?

Idag lever vi i ett samhälle som är helt beroende av transport. Vårt samhälle baseras på enorma flöden av varor och människor både inrikes och mellan länder. Vi är i ett ständigt behov av säkra, hållbara och billiga transportmetoder. På senare tid har aspekten transport och miljö diskuterats mycket, eftersom det blir allt viktigare att våra transporter inte bara är kostnadsmässigt hållbara utan har så liten miljöpåverkan som möjligt. Transporter med hög miljöpåverkan riskerar att äventyra vår välfärd och framtid, då klimatet förändras.

Det finns flera aspekter att titta på vid val av transportmedel. Olika transportmedel lämpar t.ex. sig olika bra för olika långa transporter, man ser till kostnad, tid samt mellan vilka platser transporten sker. Till mindre orter kan t.ex. bil vara det enda möjliga transportmedlet medan det mellan större platser kan finnas många olika alternativ. Därför är det viktigt att i dessa fall jobba med en transportör som arbetar med flera transportsätt, t ex http://ubq.se/, eftersom de då kan minimera skadan även i dessa fall.

Miljövänliga transportmedel är i regel de transportmedel med låga utsläpp av koldioxid och miljögifter, som har stor inverkan på vår miljö. Bilen är en enorm utsläppsbov och bör om möjligt undvikas. Är bil det enda möjliga alternativet till transportmedel kan miljövänligheten ökas genom att välja en bränslesnål bil och lasta varje bil full, istället för att köra flera, halvfulla transporter. Valet av bränsle har också betydelse för hur mycket transporten påverkar miljön. En bil som drivs på etanol eller el har inte lika höga utsläpp som en bensin- eller diseldriven bil.

Flygtrafik är en annan stor miljöbov, men används i stor utsträckning för att det är det överlägset snabbaste transportmedlet samt att flygtrafiken inte är bundna till förutsättningar som räls, vatten eller vägar. Flygtransport kan ersättas med båttransport, som är både mer ekonomiskt och miljövänligt, men som har nackdelen att det tar betydligt längre tid än en flygtransport.

Kollektivtrafik är ett mycket bra och miljövänligt transportalternativ. Framförallt tåg kan transportera stora mängder gods eller personer till mycket låg miljöpåverkan. Nackdelen med tåg är att de är bundna till rälsen och därav i högre utsträckning känsliga för störningar, som t.ex. blockering av rälsen, samt  mindre flexibla. En mer miljövänlig lösning för transport av varor till små orter kan vara att delar av transporten sker med tåg. Buss är ett annat bra och mer flexibelt kollektivt transportmedel. De når även små orter och kan transportera en betydande mängd både gods och passagerare på samma gång.

Utvecklingen av miljövänliga transportmedel pågår ständigt och vi kan i framtiden förvänta oss allt fler och bättre alternativ till miljövänlig transport.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *