Vad är koncernredovisning?

Här går vi igenom vår koncernredovisningNär jag först hörde ordet koncernredovisning hade jag ingen aning om var det var för något. Men jag blev väldigt intresserad av att ta reda på vad ordet betyder. För att lättast ta reda på det så använde jag mig såklart utav google som är en stor sökmotor. Och det kom upp massor med resultat. Eftersom jag tror att det är fler än jag som inte vet vad koncernredovisning innebär så lägger jag upp en sammanfattning, där jag förklarar vad det är för något:

Själva begreppet koncernredovisning innebär att man delar med sig av information om resultat kassaflöde och status för intressenterna.  Skillnaden mellan koncernredovisningen och vanlig redovisning är att koncernredovisning inkluderar hela koncernen. Då kan man få en helhetsbild som hjälper intressenterna att detaljerat granska hela koncernen som en enda komponent istället för ett flertal små.

För att förklara det hela ännu lite tydligare:

I en koncernredovisning har man med balansräkningar och resultat för alla företag som ingår i koncernen, och kan på det viset få en mycket tydligare och klarare bild av koncernens aktuella status. Men det är jätte viktigt att minoritetsintresset i eget kapital tas bort från resultat, och att aktieinnehav, fodringar, skulder, transaktioner och intervinster som alla är interna avlägsnas innan man räknar ihop summan av det olika företagen i koncernens redovisning.

Det finns en lag som heter ”Årsredovisningslag” , och enligt den ska en korrekt koncernredovisning bestå av:

  • - Koncernbalansräkning

  • - Koncernresultaträkning

  • - Noter

  • - Förvaltningsberättelse

  • - Finansieringsanalys

När allt detta sedan redovisas ska det formuleras på ett väldisponerat och överskådligt sätt som också överensstämmer med traditionell god redovisningssed.

Om ni vill läsa mer om koncernredovisning eller om ni har ett företag som vill ha hjälp med koncernredovisning kan ni gå in på: koncernredovisning.net

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *