Våga agera vid plötsligt hjärtstopp!

10 000 personer drabbas varje år av plötsligt hjärtstopp i Sverige. 9500 av dem avlider. Plötsligt hjärtstopp är när hjärtat stannar, av oväntad anledning. Det är svårt att förebygga, och svårt att förutsäga. Ofta hittar man ingen orsak till ett plötsligt dödsfall, men man vet att åderförfettningssjukdom och ett 20-tal olika hjärtsjukdomar kan orsaka plötsligt hjärtstopp.

Ett hjärtstopp kan vara orsakat av en hjärtinfarkt, ett smärtsamt förlopp med akut syrebrist i hjärtmuskeln som innebär nedsatt pumpförmåga. Hjärtstopp och hjärtinfarkt är alltså två olika tillstånd. Om ett hjärtstopp orsakats av en infarkt, övergår hjärtats normala rytm i kammarflimmer och pumpförmågan upphör direkt att fungera.

Hjärnan måste ha syre för att kunna fungera. Hjärtrytmen måste återställas omedelbart, vid ett hjärtstopp ökar risken för att avlida med 10 % för varje minut som går innan den drabbade får behandling. Av de 10 000 hjärtstoppen/år är det bara 5000 personer som får påbörjad hjärt-lungräddning. (HLR) Av dessa räddas alltså 500 personer. Forskningen visar att ju snabbar räddningsinsatsen startar ju större chans till överlevnad utan allvarliga skador.

Det första man måste göra är att ringa 112 om en person inte andas eller har onormal andning. Har andingen upphört så måste man sätta ingång hjärt-lungräddning, vilket i korta drag innebär 30 kompressioner och därefter 2 inblåsningar. Om du har en hjärtstartare så skall den användas! Följ instruktionerna på den! Läs mer om HLR på Hjärt-lungskolan

Det viktiga är att du vågar ingripa och rädda en medmänniska som drabbats av hjärtstopp.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *